Serviciul încasării în Bancă

Stimaţi clienţi !

 
BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. oferă persoanelor juridice ce operează cu fluxuri de numerar servicii de încasare.
 
Serviciile Băncii pentru transportarea valorilor sau a mijloacelor băneşti în numerar în monedă naţională  sau  valută străină sunt variate şi includ următoarele direcţii principale:
·        Colectarea şi transportarea încasărilor comerciale, mijloacelor băneşti în numerar cu înregistrarea acestora în conturile Companiei respective;
·        Transportarea mijloacelor băneşti  în numerar din Bancă în oficiul indicat în Cererea Dvs.;
·        Transportareasalariului pentru personalul Companiei Dvs. (inclusiv selectarea bancnotelor solicitate);
·        Însoţirea persoanelor autorizate ale Companiei Dvs. ce efectuează transportarea numerarului sau a valorilor cu utilizarea mijloacelor speciale de transport ale Băncii şi a pazei dotate cu arme.
Angajaţii calificaţi ai serviciului de încasare şi pază, baza proprie de mijloace specializate de transport, utilizarea în lucru a mijloacelor tehnice avansate garantează soluţionarea oportună şi promptă a sarcinilor Dvs.,  oferind o serie de condiţii care distinge favorabil serviciile noastre:
·        Rate tarifare flexibile;
·        Abordare individuală faţă de fiecare client;
·        Rate preferenţiale la serviciile de încasare pentru numărarea banilor;
·        Servicii unice sau permanente de însoţire a persoanelor autorizate ale Companiei Dvs. pentru transportarea numerarului sau a altor valori;
·        Servicii de asigurare a clienţilor săi cu materiale de consum (sigilii, sfori, borderouri de însoţire) la cerere.
Beneficiind de serviciile de încasare ale Băncii Veţi asigura:
·        Securitatea angajaţilor Dvs. la transportarea de sine stătătoare a numerarului sau a altor valori;
·        Integritatea banilor Dvs. la transportarea acestora cu mijloacele specializate de transport ale Băncii;
·        Posibilitatea de a alege timpul cel mai favorabil pentru Dvs. în orice zi lucrătoare, de odihnă sau de sărbătoare pentru transportarea numerarului sau a altor valori.
 
Pentru informaţie suplimentară contactaţi-ne la numerele de tel. 022 661-399, 022 660-445.