Depozite

Gestionarea corectă a afacerii este Cheia Succesului !

Pentru gestionarea eficientă a mijloacelor băneşti, BC ,,Banca Socială” S.A. vine în întâmplinarea clienţilor săi, oferindu-le posibilitatea plasării depozitelor la termen în lei moldoveneşti şi în valută străină ( conform condiţiilor stipulate în Politica dobânzii Băncii pentru anul respectiv).

Pentru deschiderea contului de depozit, persoanele juridice prezintă la Bancă documentele solicitate (vezi compartimentul ,,Documentele necesare pentru deschiderea conturilor curente’’).

În dependenţă de suma plasată şi termenul scadenţei, BC ,,Banca Socială” S.A. propune următoarele rate ale dobânzii pentru depozitele la termen ale persoanelor juridice:

Moneda Naţională

Termenul contractului

Dobânda, anual

Suma minimală

Rata dobânzii

Suplinirea contului

Retragerea din cont

Plata dobânzii

6 luni

3,50- 5,50 %

500 mii lei

flotantă

se permite

nu se permite

lunar

12 luni

8,00- 9,00 %

1 milion lei

flotantă

se permite

nu se permite

lunar

25 luni

9,00- 10,0 %

1 milion lei

flotantă

se permite

nu se permite

lunar

Valuta Străină(dolari SUA, Euro )

Termenul contractului

Dobânda, anual

Suma minimală

Rata dobânzii

Suplinirea contului

Retragerea contului

Plata dobânzii

6 luni

3,00- 3,50 %

2 000 dolari SUA/ Euro

flotantă

se permite

nu se permite

lunar

12 luni

3,50- 4,50 %

2 000 dolari SUA/ Euro

flotantă

se permite

nu se permite

lunar

25 luni

5,00%

2 000 dolari SUA/ Euro

flotantă

se permite

nu se permite

lunar

Dobânda lunară se determină folosind următoarea formulă:

Dobânda lunară = Suma depozitului* rata dobânzii %* zile (30 zile) /360 zile ale anului.

Pentru a afla care este suma lunară a dobânzii calculate, BC ,,Banca Socială” S.A. Vă pune la dispoziţie un caz exemplu.

Caz exemplu:

Depunătorul persoana juridică plasează la Bancă un depozit la termen în lei moldoveneşti, în sumă de 500 000 mii lei pentru perioada de 12 luni.

Dobânda lunară = 500 000* 8,0 %* 30 zile /360 zile ale anului= 3 333,33 lei.

Dobânda anuală = 3 333,33 lei /lună * 12 luni= 39 999,96 lei.

üBanca este în drept să reexamineze în mod unilateral rata dobânzii ( să o diminueze / majoreze ), informînd Deponentul prin afişarea anunţului respectiv în sediul Băncii, pe pagina web a Băncii sau prin intermediul mijloacelor mass-media cu 15 zile înainte de operarea modificare.

üRatele dobânzii şi condiţiile suplimentare sunt negociabile în dependenţă de suma depusă.