Informaţie de contact

(+373 22) 22-23-75, 22-00-72, 22-51-57, 22-42-03

 

BC “BANCA SOCIALA” S.A. – în proces de lichidare:

Iulian ȚURCAN – Lichidator

MD 2012, or. Chisinau,

str.Mitropolit B. Bodoni, 45