Termenul de scadenţa a activelor şi obligaţiuniilor financiare sensibile la rata dobînzii