BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA în proces de lichidare/ Licitație publică 16.06.2023

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 16.06.2023, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – încăpere locativă (apartament nr. 2) cu suprafața 162,1 m.p. (nr. cadastral 3601115.186.01.002);  ½ din teren cu suprafața 0,0944 ha (nr. cadastral 3601115.186), amplasate pe adresa r-nul Drochia, or.Drochia, str.Grigore Ureche, 31.
Preţul iniţial
– 767 100 lei. (BS200)

Lot nr.2 – construcție comercială cu suprafața  9,6 m.p. (nr. cadastral 3601106.130.01), teren cu suprafața 0,005 ha (nr. cadastral 3601106.130), încăpere nelocativă cu suprafața 29,5 m.p. (3601106.063.01.002), amplasate pe adresa r-nul Drochia, or. Drochia, str.Mitropolit Varlaam,19, 19/2.
Preţul iniţial – 269 600 lei. (BS205)

Lot nr.3 – Utilaj brutăriei. Preţul iniţial – 339 465 lei. (BS202)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.