BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 25.04.2018

Lot nr.1 – încapere locativă (apartament), suprafaţa – 113,3 m.p., nr. cadastral – 0100211.115.01.075, amplasată pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, 22a, ap. 22a.
Prețul inițial464 269 lei. (BS142)

Lot nr.2 – încapere locativă (apartament), suprafaţa – 109,0 m.p., nr. cadastral – 0100211.115.01.088, amplasată pe adresa mun. Chișinău, șos. Hîncești, 22a, ap. 57a.
Prețul inițial – 454 985 lei. (BS143)

Lot nr.3 – încăperi locative: apartament nr. 16 cu două odăi, cu suprafața 44,2 m.p., nr. cadastral 0100204.125.01.016; apartament nr. 17 cu 1 odaie, cu suprafața 24.9 m.p., nr. cadstral 0100204.125.01.017 – amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Armenească, 25.
Prețul inițial – 1 050 045 lei. (BS149)

Lot nr.4 - casă de locuit individuală cu suprafața 117,0 m.p. ( nr. cadastral 0300303.014.01), casă de locuit individuală cu suprafața la sol 118,1 m.p. și cu suprafața totală 242,3 m.p. (nr. cadastral 0300303.014.02), teren aferent cu suprafața 0,0746 ha (nr. cadastral 0300303.014), amplasate pe adresa mun. Bălți, str. Mircea cel Bătrân, 37.  
Preţul iniţial – 1 578 428 lei. (BS153)

Lot nr.5 – încăpere locativă (apartament nr.15 cu 4 odăi) cu suprafața 131,3 m. p., nr. cadastral 0100418.130.01.015 și 2/39 a încăperii cu suprafața 1325,4 m.p. (două locuri de parcare) cu nr. cadastral 0100418.130.01.077, amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108.
Prețul inițial – 1 828 446 lei.
(BS154)

Lot nr.6 – construcție agricolă cu suprafața 206,0 m.p. (nr. cadastral 5501205.447.01) și teren agricol cu suprafața 0,922 ha (nr. cadastral 5501205.447), amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Mihai Viteazul, 3/b.
Preţul iniţial – 447 450 lei. (BS155)

Lot nr.7 – încăpere locativă (apartament nr.48 cu 1 odaie) cu suprafața 35,3 m. p., nr. cadastral 0100110.119.01.048, amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Butucului, 16.
Prețul inițial – 442 406 lei. (BS157)

Lot nr.8 – complexul de producere: Fabrica de prelucrare a cerealelor pentru producerea de alcool etilic: construcții cu nr. cadastrale 8501212.010.01-20, cu suprafața la sol 4392,7 m.p. și suprafața totală 4136,66 m.p., teren (nr. cadastral 8501212.010) cu suprafața 1,8534 ha, cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa or. Ștefan Vodă, str. Florilor și Fabrica de prelucrare a poamei și îmbutelierea vinului: construcții cu nr. cadastrale 8514200.024.01-23, 30 cu suprafața la sol 9 350,5  m.p. și suprafața totală 8531,7  m.p., teren (nr. cadastral 8514200.024) cu suprafața 3,698 ha, teren (cu nr. cadastral 8514311.002) cu suprafața 1,2109 ha, construcție (nr. cadastral 8514311.002.01) cu suprafața 124,7 m.p., cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa r-nul Ștefan Vodă, s. Carahasani, extravilan.
Preţul iniţial – 63 090 797 lei. (BS158)

Lot nr.9 – construcție (căsuță de vacanța) nr. cadastral  0146120.068.01 cu suprafața la sol 103,1 m.p. și suprafața totală 109,3 m.p., teren (nr. cadastral  0146120.068) cu suprafața 0,0593 ha, amplasate pe adresa mun. Chișinău, com. Tohatin (IP Poiana Nucului, lot. 165).
Prețul inițial – 417 843 lei.
(BS077)

Lot nr.10  – construcție (depozit) cu suprafața 265,4 m.p. cu nr. cadastral 0100301.044.01 și teren aferent cu suprafața 0,095 ha (nr. cadastral 0100301.044), amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Haltei, 21.
Preţul iniţial – 1 567 600 lei. (BS159)

Lot nr.11 – autoturism Mitsubishi Pajero, anul 2006,  numărul de înmatriculare – COB 999.
Preţul iniţial – 224 723 lei. (BS150)

Lot nr.12 – autoturism VAZ 21074, anul 2008,  numărul de înmatriculare – FLAL 142.
Preţul iniţial – 22 275 lei. (BS134)

Lot nr.13 – camion GAZ 3507, anul 1991,  numărul de înmatriculare – FLAJ 791.
Preţul iniţial – 32 000 lei. (BS161)

Lot nr.14 –  Autoturism Chevrolet AVEO, anul 2008, numărul de înmatriculare COB 693, Chişinău.
Preţul iniţial – 27 324 lei. (BS167)

Lot nr.15 – Complex de construcții (nr. cadastral 6401207.050.04, 6401207.050.05, 6401207.050.06, 6401207.050.10, 6401207.050.11, 6401207.050.12, 6401207.050.13, 6401207.050.14) cu suprafața la sol 2124,5 m.p. și cu suprafața totală 1659,63 m.p., teren (nr. cadastral 6401207.050) cu suprafața 2,5969 ha (servitut-teren dominant pentru bunul cu nr. cadastral 6401207.229), amplasate pe adresa r-nul Orhei, str. Eliberării, 172.
Preţul iniţial – 2 996 370 lei.(BS169)

Lot nr.16 –  Teren (nr. cadastral 6401207.229) cu suprafața 1,4271 ha (servitut de acces pe ter. 6401207.050), construcție (nr.cadastral 6401207.229.01) cu suprafața la sol 1298,7 m.p. și cu suprafața totală 1077,92 m.p. cu edificii și îmbunătățiri efectuate, amplasate pe adresa mun. Orhei, str. Eliberării, 172/N.
Preţul iniţial – 3 129 750 lei. (BS170)

 Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare în mărime de 50 de lei pentru loturi cu preţ pînă la 100000 lei, 100 lei pentru loturi cu preţ de la 100000 lei pînă la 1000000 lei şi 500 lei pentru loturi cu preţ mai mare de 1000000 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDM2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 24.04.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 068881818, cuznetov@socbank.md – şeful Secţiei realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, Iurii Cuzneţov www.bancasociala.md, vzaloge.md.