EXTRAS din MO 11.08.2017

Pe data de 28.08.2017, ora 12.00, pe adresa: or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului Î.M. „VALVIRON NORD” S.R.L., în proces de insolvabilitate: lotul nr. 1 – imobil
industrial, nr. cadastrale 4801112.317, 4801112.317.01-02, 0,6838 ha, or. Glodeni, str. M. Eminescu 6/2, preţul iniţial 1 137 600,00 lei; lotul nr. 2 – imobil comercial, nr. cadastral 4801114024, 4801114024.01-02-03, 0,194 ha, or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, preţul iniţial 3 426 300,00 lei; lotul nr. 3 – mijloace fixe, bunuri materiale şi obiecte de mică valoare şi sсurtă durată, preţul iniţial 396 019,00 lei. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, precum şi persoane juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor prezenta cererea în forma stabilită, la care se anexează obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregisttrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare pentru persoane fizice – 100 lei, pentru persoane juridice – 300 lei. Acontul se va transfera la contul de decontare: beneficiar: Î.M. „VALVIRON NORD” S.R.L., în proces de insolvabilitate, c.f. 1005602000141, cod IBAN MD62MO2224ASV69175057100 în B.C. „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 25.08.2017, ora 17.00. Informaţii la tel. 069308372.

C.A.P. „CORTEN”, IDNO 1002610000170, în procedură de faliment, anunţă pentru data de 24.08.2017, ora 15.30, pe adresa mun. Chişinău, str. Independenţei 9/2 A, organizarea licitaţiei cu strigare a loturilor: 1) complex de construcţii, nr. cad. 8723205.015.01, 02, preţul iniţial 9400 lei; 2) clădire de producere, nr. cad. 8723205.017.01, preţul iniţial 5000 lei; la fel şi organizarea licitaţiei repetate “cu strigare” a loturilor: 1) construcţie comercială, prestări servicii, nr. cad. 8723203.130.01, cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.130, preţul iniţial 446 760 lei; 2) construcţie comercială, prestare servicii, nr. cad. 8723203.040.01, 02, 03, cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.040, preţul iniţial 1 448 325 lei; 3) încărcător ПВ-6, preţul iniţial 6130 lei; 4) semănătoare SUPN-8, preţul iniţial 25 590 lei; la fel şi organizarea licitaţiei cu reducere a bunurilor, lot. nr.: 1) utilaj pentru producerea polistirenului, preţul iniţial 9540 lei; 2) încăpere nelocativă, сu nr. cad. 8723205.020.01.003, preţul iniţial 11 660 lei; 3) două construcţii, cu num. cad. 8723203.065.01, 02, preţul iniţial 87 880 lei; 4) complex de construcţii agricole, nr. cad. 8723206.044.01, 02, 03, cu terenul aferent, nr. cad. 8723206.044, cu cîntar cu fixare 10 t., cîntar cu fixare 30 t., complex selectoare de cereale ЗАВ-10, complex selectoare de cereale ЗАВ-20, preţul iniţial 794 500 lei; 5) complex de construcţii, nr. cad. 8723203.274.01, 03, preţul iniţial 213 560 lei; 6) complex de construcţii agroindustriale, nr. cad. 8723309.603.01-07, preţul iniţial 288 420 lei; 7) construcţie agroindustrială, nr. cad. 8723112.356.01, preţul iniţial 130 625 lei; 8) complex de construcţii agroindustriale, nr. cad. 8723205.018.01-03, preţul iniţial 229 900 lei; 9) apartament cu 1 odaie, nr. cad. 8723203.038.01.009, str. Kirov 6, ap.9, s. Corten, r-nul Taraclia, cu suprafaţa 27 m. p., preţul iniţial 9880 lei; 10) construcţie, nr. cad. 8723203.035.01, preţul iniţial 139 840 lei; 11) construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723207.3128723207.312.01, preţul iniţial 33 535 lei; 12) construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723206.2308723206.230.01, preţul iniţial 29 260 lei; 13) construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.2788723203.278.01, preţul iniţial 30 115 lei; 14) construcţie comercială cu terenul aferent, nr. cad. 8723203.1938723203.193.01, preţul iniţial 42 085 lei. Bunurile sînt amplasate în s. Corten, r-nul Taraclia.

 
  Pe data de 22.08.2017, ora 11.00, pe adresa: or. Drochia, str. Ghica Vodă 7, se vor desfăşura licitaţiile repetate „cu strigare” la care vor fi expuse spre vînzare bunurile întreprinderilor, aflate în proces de insolvabilitate: S.R.L. „Pirvencol”, în proces de faliment, s. Zguriţa, r-nul Drochia: - lotul nr. 1 – complex de producere, situat în or. Drochia, str. Gudanov 51, ca lot patrimonial unic: bloc administrativ,
nr. cadastral 3601104.168.01, S=330,9 m. p.; subsol, S=330,9 m. p., secţia de prelucrare primară a lînii, S=1225,1 m. p.; anexă, S=617,1 m. p.; cazangerie, S=126,6 m. p.; fintînă arteziană; teren aferent, nr. cadastral 3601104.168, S=0,692 m. p.; utilaj tehnologic conform listei. Preţul de start 3 609 754,20 lei; - lotul nr. 2 – lot patrimonial unic: obiect comercial, nr. cadastral 3642208.007.049.01, S=216 m. p., situat în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.007.049, S=0,06 ha, preţul de start 142 202,0 lei; - lotul nr. 3 – depozit-hangar, nr. cadastral 3642208.178.01, S=387,6 m. p., situat în s. Zguriţa, r-nul Drochia; teren aferent, nr. cadastral 3642208.178, S=0,0856 ha, preţul de start 129 139,0 lei; - lotul nr. 4 – moară PCABM-7C, moară P6 AMM, utilaj tehnologic conform listei, situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia,
preţul de start 272 693,70 lei.
S.R.L. „Moara Spicului”, s. Zguriţa, r-nul Drochia:
- clădirea morii, număr cadastral 3642202.063.03, suprafaţa 487,0 m. p, clădirea depozitului, nr. cad. 3642202.063.02, suprafaţa 60,0 m. p.; clădirea laboratorului, nr. cad. 3642202.063.01, suprafaţa 55,1 m. p., situate în s. Zguriţa, r-nul Drochia, utilaj pentru producerea făinii din grîu, utilaj pentru producerea făinii din porumb, preţul de start 272 484,0 lei; - maşină de recoltat sfeclă MRS-6, preţul de start 7998,0 lei;
- maşină pentru strîns şi încărcat sfecla, preţul de start 10 660,0 lei. Pentru participare la licitaţie este necesar de a prezenta: cererea, copia certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice, copia buletinului - pentru persoanele fizice, procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzarecumpărare, dispoziţia de plată a acontului în mărime de 10% din preţul de start al obiectului. Informaţii suplimentare
la tel. 069143893.
 
Pe data de 28.08.2017, ora 11.00, pe adresa: or. Ungheni, str. Naţională 17, va avea loc licitaţia repetată „cu strigare” de comercializare a patrimoniului F.P.C. „SPERANŢA MD” S.A., în proces de insolvabilitate: încăperi nelocative, nr. cadastral 9201106.607.01 – 39,94%, preţul iniţial 6 412 500,00 MDL. Sînt admişi ca participanţi la licitaţie: persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, precum şi persoane
juridice sau fizice străine. Participanţii la licitaţie vor depune cererea în forma stabilită, la care se vor anexa obligatoriu: copia actului de identitate al participantului; pentru persoanele juridice – copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, procura pentru dreptul de efectuare a tranzacţiilor, actul bancar de confirmare a depunerii unui acont de 10% din preţul iniţial de vînzare al lotului. Taxa de participare – 300 lei pentru persoanele fizice, 600 lei pentru persoanele juridice. Acontul se va transfera la contul de decontare: F.P.C. „SPERANŢA MD” S.A., în proces de insolvabilitate, c.f. 1003609007053, cod IBAN MD61AG000000022511510194, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A. Achitarea lotului procurat se va face în termen de 10 zile după adoptarea deciziei Comisiei de licitaţie privind stabilirea cîştigătorului lotului. Termenul-limită de depunere a actelor este data de 25.08.2017, ora 17.00. Informaţii la tel. 069308372.